OTURMA İZNİ İLE YABANCI ÇALIŞABİLİR Mİ ?

OTURMA İZNİ İLE YABANCI ÇALIŞABİLİR Mİ ?

OTURMA İZNİ İLE YABANCI ÇALIŞABİLİR Mİ ?

Yabancı uyruklunun çalışma izni olmadan sadece ikamet izni ile çalıştırılması yasal değildir. Sadece ilerideki bölümlerde ayrıca ve detaylı olarak belirtileceği üzere koşulları taşıyan bazı Ahıska Türkleri ve Türk soyluların ikamet tezkerelerinde ”Çalışma amaçlıdır” ibaresi var ise yeterli olabilir. Dikkat çekilmesi gereken husus bu düzenleme geçmiş dönemlerde geçici bir dönem için uygulanmıştır.

Yukarıda belirtilen istisnai durum hariç, ikamet izni çalışma için tek başına yeterli olmayıp, çalışma iznine ihtiyaç vardır. Aksi durumda idari yaptırımlarla karşılaşır.

Çalışma İzni

0 Yorum

Konuya Yorum Yaz

8 − bir =