Posts Tagged "yabancı çalışma izni uzatma"

İzinlerin Sınırlandırılması ve Sınırlandırmaya İlişkin İstisnai Durumlar

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saldı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıl­dığı hallerde, belirli bir süre İçin, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir. Ancak Kanunun 6 na…read more →

Çalışma İzinleri Uzatma İşlemleri

Çalışma izni uzatma işlemleri çalışma izni süresi bitmeden en geç 45 gün önce başlatılmalıdır. İlk çalışma izni başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin tamamı çalışma izni uzatma başvurusu sırasında da istenmektedir. Bir yıllık çalışma izni süresi dolan yabancılar aynı iş yerinde ve aynı görevde çalışmaları kaydıyla çalışma izinlerini 2 yıl kadar uzatabilirler.  Bu iki yıllık süreç tamamlandığında yabancı aynı veya farklı…read more →