Posts Tagged "yabancı çalışma izni uzatma"

Çalışma İzinleri Uzatma İşlemleri

Çalışma izni uzatma işlemleri çalışma izni süresi bitmeden en geç 45 gün önce başlatılmalıdır. İlk çalışma izni başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin tamamı çalışma izni uzatma başvurusu sırasında da istenmektedir. Bir yıllık çalışma izni süresi dolan yabancılar aynı iş yerinde ve aynı görevde çalışmaları kaydıyla çalışma izinlerini 2 yıl kadar uzatabilirler.  Bu iki yıllık süreç tamamlandığında yabancı aynı veya farklı…read more →